Doklady potrebné k predaju nehnuteľnosti

Rozhodli ste sa predať vašu nehnuteľnosť? Je dôležité, aby ste postupne skompletizovali dokumenty, ktoré budete potrebovať v čase, keď váš záujemca povie svoje „áno“.

1.) K predaju nehnuteľnosti budete potrebovať váš občiansky preukaz, alebo iný doklad totožnosti, ktorý bežne používate. Predpokladajme, že ho máte. Je však vhodné skontrolovať si jeho platnosť, aby ste zamedzili zbytočnému časovému prieťahu v záverečnej fáze predaja.

2.) Nadobúdacia zmluva v prípade, ak predávate byt. Niektoré údaje zo zmluvy, na základe ktorej ste byt nadobudli, budú musieť byť prenesené do kúpnej zmluvy pri predaji.

3.) Ak predávate rodinný dom, záujemcu bude určite zaujímať kolaudačné rozhodnutie, geometrický plánkompletná projektová dokumentácia.

4.) V prípade, ak ste rozvedený a nehnuteľnosť máte stále v bezpodielovom spoluvlastníctve, bude potrebné ho vysporiadať do času predaja a mať po ruke majetkové vyrovnanie.

5.) Ak vašu nehnuteľnosť spolu s vami vlastnia aj iní spoluvlastníci, na predaj budete potrebovať súhlas ich všetkých. V prípade, ak spoluvlastník nie je dostupný, je vhodné získať od neho úradne overené splnomocnenie na predaj.

Pozor! Splnomocnenie nie je možné použiť na podpis záložnej zmluvy v banke. Toto môže spôsobiť komplikáciu prípade, ak váš kupujúci použije na úhradu kúpnej ceny hypotekárny úver.

6.) Ak kupujúci použije hypotekárny úver, znalec bude od vás potrebovať potvrdenie o veku domu. Toto potvrdenie vám vydá správcovská spoločnosť, alebo spoločenstvo vlastníkov.

7.) Ďalší doklad, bez ktorého nie je možné previesť vlastníctvo bytu je potvrdenie o neexistencii nedoplatkov týkajúce sa mesačných zálohových platieb, ktoré platíte správcovi. Dokument opäť vydáva správcovská spoločnosť, alebo spoločenstvo vlastníkov.

Tu je však treba podotknúť, že dokument musí byť aktualizovaný k dátumu predaja nehnuteľnosti. Čiže je vhodné zabezpečiť ho až v čase, keď už máte definitívneho kupca a ste v stave podpísať kúpnu zmluvu

8.) V prípade, ak máte nehnuteľnosť zaťaženú napríklad:

– Hypotékou, k výmazu ťarchy budete potrebovať kvitanciu vydanú bankou po splatení zostatku istiny hypotekárneho úveru. Problematikou hypotekárnych úverov sa bližšie zaoberám vo svojom článku Prevod bytu a hypoteka

– Exekúciou, budete potrebovať súhlas exekútora s prevodom nehnuteľnosti. O ten budete žiadať konkrétneho exekútora.

– Nebankovým úverom, budete potrebovať súhlas veriteľa s prevodom nehnuteľnosti.

– Ak je celý dom zaťažený úverom ŠFRB, budete potrebovať súhlas ŠFRB s predajom nehnuteľnostipotvrdenie o zostatku úveru ŠFRB. Ak kupujúci použije hypotekárny úver, budete potrebovať Súhlas ŠFRB so záložným právom banky ako druhej v poradí. Všetky tieto doklady vám zabezpečí správca. Pozor! Na tieto doklady môžete čakať aj vyše mesiaca.

– Vecným bremenom – zmluva o zániku vecného bremena.

9.) Energetický certifikát. Zo zákona pri predaji nehnuteľnosti je jej vlastník povinný mať vyhotovený energetický certifikát nehnuteľnosti. Touto tematikou sa bližšie zaoberám vo svojom článku: Energetický certifikát pri predaji a prenájme nehnuteľnosti. V inzercii (pod sankciou voči majiteľovi nehnuteľnosti) musí byť uvedený ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti.

Skontrolujte si váš aktuálny list vlastníctva. Nájdete si ho na katastrálnom portáli: katasterportal.sk. Skontrolujte, či sú údaje v ňom správne.

Napríklad adresa trvalého pobytu nemusí korešpondovať s údajom vo vašom súčasnom doklade totožnosti.

Skontrolujte, aké viaznu na nehnuteľnosti ťarchy. Ak budete mať akékoľvek pochybnosti, váš profesionálny maklér vám určite poradí čo spraviť.

Je dôležité byť pripravený na deň, kedy záujemca potvrdí svoje „áno“ pre kúpu vašej nehnuteľnosti. Uistite sa, že váš maklér má pripravenú rezervačnú zmluvu. Tento dokument je vhodné mať vopred pripravený a odkomunikovaný na strane predávajúceho.

Pomohol vám tento článok? Našli ste v ňom odpovede na vaše otázky? Budem rád ak mi napíšete. Poteším sa každému komentáru. Relevantné informácie doplním.