Nehnuteľnosť zaťažená hypotékou

Predávate nehnuteľnosť, ktorú máte zaťaženú hypotékou? Je to problém? Je to bezpečné? Aký je postup pri predaji a pri prevode? Na čo si treba dať pozor?

Môžem vás upokojiť. Nie je to nič nezvyčajné, jedná sa o bežnú transakciu.

Vašu nehnuteľnosť môžete pokojne predávať, či inzerovať. Treba však počítať s tým, že s bankou sa musíte vysporiadať ešte pred prevodom nehnuteľnosti na nového majiteľa.

Hypotekárny úver môžete buď vyplatiť, alebo preniesť si ho na inú, novú nehnuteľnosť.

Ak chcete úver vyplatiť. V prvom rade  je vhodné zájsť do banky a zistiť zostatkovú hodnotu úveru. Mnohí ľudia sú sklamaní keď po rokoch splácania je zostatok vyšší ako očakávali. Je to spôsobené tým, že vo podstatnú časť splátok v prvých rokoch úveru tvorí úrok.

Zostatkovú hodnotu úveru, sumu ktorú musíte banke vrátiť, vidíte napríklad aj vo vašom internet bankingu. Treba však počítať so sankciou banky za predčasné splatenie úveru. Tá je zákonom stanovená ako maximálne 1% zo zostatku úveru.

Pozrime si to na nasledujúcom príklade:

Banka vám v minulosti požičala 100.000Eur na kúpu vašej nehnuteľnosti. Medzičasom ste splatili 20.000Eur. Zostatková hodnota úveru je teda 80.000Eur

Banka vám za predčasné splatenie úveru zvyčajne zoberie 1% z dlžnej sumy. V našom prípade sa jedná o sumu 800Eur.

Ak predávate byt za povedzme 120000Eur, banka bude s vaším predajom súhlasiť v prípade, ak jej z kúpnej ceny vrátite 80800Eur. Vám po predaji v našom príklade príde na účet 39.200Eur.

V prípade ak už poznáte kupca vašej nehnuteľnosti, požiadate banku o predčasné splatenie úveru a tá vám vystaví oficiálne vyčíslenie zostatku úveru k požadovanému dátumu.  

Vo vyčíslení budete mať presnú sumu zostatku vrátane sankcie. Bude v ňom uvedený účet banky, kam sumu zaslať a termín do ktorého musia byť peniaze pripísané.

Pozor! Ak by sa z nejakého dôvodu váš predaj natiahol a dátum vo vyčíslení by sa nestihol, budete musieť opakovane požiadať o predčasné splatenie úveru. Banka vám vystaví nové vyčíslenie s aktuálnym zostatkom.

TIP:   Sankcii 1% sa môžete vyhnúť, ak požiadate o predčasné splatenie úveru ku dňu fixácie hypotekárneho úveru. Ak je teda termín fixácie (výročie vašej hypotéky) v blízkej budúcnosti, možno sa oplatí počkať a celý proces predaja prispôsobiť tomuto dátumu.

Čo v prípade, ak kupujúci financuje svoju kúpu prostredníctvom hypotekárneho úveru?

Ani v tomto prípade sa nemusíte báť. Je to skutočne bežná transakcia. Banky ju robia často. Majú na to svoje postupy a dokážu si to medzi sebou vykomunikovať. Vás sa by sa táto záležitosť nemala dotknúť.

Údaje z vyčíslenia zostatku úveru váš právnik zakomponuje do kúpnej zmluvy. Časť kúpnej ceny z účtu kupujúceho bude nasmerovaná priamo na účet banky.

Váš záväzok bude teda splatený pred tým, ako bude vlastníctvo nehnuteľnosti prevedené na nového majiteľa.

Akonáhle banka príjme platbu na daný účet vystaví tzv. „kvitanciu“. Týmto dokumentom potvrdí splatenie záväzku a požiada kataster o odstránenie ťarchy z listu vlastníctva. Kataster by tak mal urobiť do 5 dní.

Kvitanciu banka sama automaticky zašle na katastrálny odbor, čiže z vašej strany nie je potrebné už nič riešiť.

Aký je postup pri prenesení hypotéky na novú nehnuteľnosť?

Je veľmi podobný ako keď kupujete nehnuteľnosť na hypotéku. Túto tému som spracoval v článku Prevod bytu a hypotéka.

Banka vám oznámi, ktoré dokumenty od vás bude požadovať. Napríklad znalecký posudok novej nehnuteľnosti a jej poistenie.

Nová nehnuteľnosť musí prejsť bankovým schvaľovacím procesom. Proces bude pokračovať ako som opísal vyššie. Banka pripraví záložné zmluvy, vložia sa do katastra.

Keď sa banková ťarcha objaví na liste vlastníctva novej nehnuteľnosti, banka vystaví kvitanciu na pôvodnú ťarchu, ktorá je na vami predávanej nehnuteľnosti.

Pomohol vám tento článok? Našli ste v ňom odpovede na vaše otázky? Budem rád ak mi napíšete. Poteším sa každému komentáru. Relevantné informácie doplním.