fbpx

Kúpili ste nehnuteľnosť. Čo je potrebné teraz vybaviť?

Ste v novom. Čaká vás rekonštrukcia, sťahovanie, dokupovanie nábytku. V tomto článku som pre vás pripravil zoznam úkonov, ktoré by bolo vhodné zabezpečiť, aby ste predišli prípadným nedorozumeniam.

Prepíšte na seba odber elektrickej energie a plynu. Toto sa zvyčajne robí v spolupráci s pôvodným majiteľom. Dohodnite sa s ním na spoločnom postupe pri preberaní bytu.

V niektorých prípadoch sa dá prepis vybaviť telefonicky, alebo elektronicky. Pri prepise je vhodné mať po ruke faktúru pôvodného odoberateľa, list vlastníctva, prípadne návrh na vklad a hlavne preberací protokol obsahujúci stavy jednotlivých meračov.

Podmienkou prepisu je úhrada je neexistencia nedoplatkov pôvodného majiteľa. Uistite sa, že predošlý majiteľ nemá žiadne delikty.

TIP: V dnešnej dobe je možné odoberať elektrinu aj plyn od jedného dodávateľa. Budete mať všetko v jednej faktúre a môžete získať nepatrnú cenovú výhodu. Zistite si podmienky priamo u dodávateľov vopred.

Pri rodinných domoch pribúda aj prepis odberu vody a komunálneho odpadu.

Ak sa jedná o byt, navštívte správcu bytového domu, prípadne predsedu spoločenstva vlastníkov.

Správca vám dá inštrukcie, ako pristúpiť k zmluve o správe. Bude od vás požadovať list vlastníctva a kópiu preberacieho protokolu. Mal by vám odovzdať kópiu zmluvy o správe.

Správca následne vystaví a doručí zálohový predpis mesačných platieb. Podľa predpisu si nastavte trvalý príkaz v banke, aby ste sa nedopatrením nestali neplatičom.

S kúpou nehnuteľnosti sa vo väčšine prípadov spojená zmena trvalého pobytu a z toho vyplývajúca zmena občianskeho preukazu.

Zmenu trvalého pobytu vybavíte na miestnom úrade, alebo v klientskom centre. O občiansky preukaz následne požiadate na polícii, prípadne v klientskom centre.

K vybaveniu budete potrebovať váš

  • pôvodný občiansky preukaz
  • list vlastníctva, kópia z katastrálneho portálu by mala postačovať
  • rodný list detí, v prípade ak ich prihlasujete
  • súhlas vlastníka v prípade, ak chcete prihlásiť na pobyt inú osobu, ktorá nie je vlastník, alebo spoluvlastník. Vzor nájdete na internete. Súhlas musí byť úradne overený.
  • Potvrdenie o zmene trvalého pobytu (pri občianskom preukaze)

Zmenu trvalého pobytu je potrebné nahlásiť v sociálnej poisťovni do 8 oní. Môžete priamo navštíviť pobočku sociálnej poisťovne, alebo to môže za vás vybaviť zamestnávateľ, ktorému taktiež máte povinnosť zmenu oznámiť.

Zmenu v zdravotnej poisťovni nie je v súčasnosti treba hlásiť, mení sa automaticky. Je však vhodné telefonicky overiť, či bola zmena vykonaná.

Ak ste z nejakého dôvodu doposiaľ neplatili koncesionárske poplatky RTVS, kúpou nehnuteľnosti vám podľa všetkého táto povinnosť pribudne. Platenie je naviazané na odber elektrickej energie.

Prihlásiť sa dá cez internet na stránkach RTVS.

Daň z nehnuteľnostiDaňové priznanie ste povinný podať najneskôr k poslednému januárovému dňu nasledujúceho roka. Teda napríklad ak ste nadobudli nehnuteľnosť k 1.5.2020, daňové priznanie podávate najneskôr 31.1.2021. Čiže daň z nehnuteľnosti za rok 2020 neplatíte, začnete až v roku 2021.

Daňové priznanie podáte na miestnom úrade. V prípade Bratislavy je jedno centralizované pracovisko na Blagoevovej ulici č.9 na začiatku Petržalky. Stránkové hodiny a kontakt nájdete na webe: bratislava.sk/sk/dan-z-nehnuteľnosti .

Zoberte si so sebou list vlastníctva a kúpnu zmluvu. Pracovníčky úradu sú skutočne veľmi milé a priznanie za ich asistencie vypíšete za pár minút. priamo pri okientku.

Výmer dane vám príde následne poštou.

Poistenie. S vlastníctvom nehnuteľnosti je spojené množstvo rizík. Preto je dobré sa v čo možno najkratšom čase poistiť. V zásade sú dva druhy poistenia. Poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Spojte sa s vašim finančným poradcom, alebo poisťovacím agentom. Určite vám bude vedieť podať relevantné informácie.

TIP:  V prípade, ak ste pri kúpe použili hypotekárny úver, poistenie nehnuteľnosti máte už vybavené. Patrí totiž medzi podmienky banky k čerpaniu úveru.

Pomohol vám tento článok? Budem rád ak mi napíšete. Poteším sa každému komentáru. Ak som niečo opomenul, budem rád keď mi napíšete. Relevantné informácie rád doplním.

Predávate nehnuteľnosť, alebo hľadáte nájomcu?

Pozrite si, akým spôsobom pracujem pre svojich klientov.

Kliknite na obrázok nižšie.

Pin It on Pinterest